Osmanlı Yeniçeri Yatağanı

Osmanlı dönemi, fil kulak, mercan kakmalı, gümüş üzeri altın tombaklı kınıyla birlikte, namlusu saz tuğralı ve tarihli Yeniçeri yatağanı